Coaching

Coaching to nic innego jak wgląd w siebie, odnajdywanie własnych zasobów i umiejętności. Natomiast Coach może pomóc odnaleźć te ścieżki, które często schowane są pod grubymi powłokami naszej codzienności . Każde głębsze wejrzenie w siebie wydobywa informacje, które były pomijane, wydawały się nieistotne, albo wcześniej nie mieliśmy do nich wglądu.

Ty wiesz najlepiej co dla Ciebie jest dobre i co ma dla Ciebie wartość. Dzięki coachingowi możesz poznawać i ulepszać siebie, by z większa precyzją osiągać postawione cele i móc stawiać kolejne.

© Copyright - Veritas35.pl
Kontakt: 727-424-121 | kontakt@veritas35.pl